Website dành cho VIP Donate

Giới thiệu về VIP Donate

Tư vấn hỗ trợ coin có lợi nhuận tốt nhất

Khi có coin mới có lợi nhuận cao, những VIP Donate sẽ đc biết đến trước tiên, đi trước những thành viên thường khác.

Đi kèm với những dự tính lợi nhuận và các thứ khác.

Hỗ trợ cài đặt - sửa lỗi

Hỗ trợ cài đặt coin mới cũng như cách sử dụng 

( check , pay ...)


Donate - Đóng Phí

Các bạn  chuyển 500k phí duy trì  / tháng vào .

Tên tài khoản : THÁI PHÚ

STK : 0201000395047

Ngân hàng : VietComBank Bắc Hà Tĩnh

Nội dung chuyển khoản : VIP Donate SDT


Sau khi chuyển xong vui lòng bấm vào nút liên hệ dưới thông báo để check và add vào nhóm VIP.